La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, va participar el passat 21 de setembre als actes programats en la II Trobada de Pregària pels Confrares Difunts. La seva aportació va ser important, participant un bon nombre de confrares amb el seu president Josep Estruch i membres de la junta directiva al capdavant.

Els confrares lleidatans amb la resta de representants de les confraries d’arreu de Catalunya, van participar a l’eucaristia celebrada en sufragi dels confrares difunts, presidida pel pare Joan M. Mayol, director de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. En les pregàries eucarístiques es va recordar a tots els confrares difunts durant l’any, fent-se una menció especial i mostrant un sentit condol pel nostre consiliari, Mn. Xavier Batista, traspassat el passat 11 de setembre. Amb ell es pregà pels altres confrares difunts lleidatans traspassats en aquets darrer any: Fina Miró, Rufina Sagalà, Montserrat Sales, Montserrat Solé, Maria Torrent, Lluís M. Vallés i Josep Argilés, traspassat recentment i un dels més antics confrares de Lleida.

Finalitzada la celebració, tots els confrares es van aplegar en un dinar de germanor, per gaudir tot seguit d’una xerrada del germà Josep Galobart, arxiver del Monestir, que va fer una breu ressenya històrica sobre “Llànties i ciris: La lluminària expressió de la pietat popular”. Va ser un goig conèixer aquesta part de la història del Monestir, exposada de forma erudita i a la vegada entenedora.