|08-03-24| La 124a Assemblea Plenària dels bisbes a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha finalitzat aquest 8 de març després cinc dies. L'ordre del dia ha estat marcat per la renovació de càrrecs per al quadrienni 2024-2028, en el que l'arquebisbe de Valladolid, Mons. Luis Argüello, ha estat escollit nou president en substitució de l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.  El secretari general, Mons. Francisco César García Magán, ha informat aquest divendres dels treballs que s'han realitzat en aquesta trobada, com els avenços en la reparació de víctimes d'abusos, que s'han duplicat el nombre de persones que han rebut formació per a la prevenció d'abusos o el treball respecte al document que el Papa els va entregar sobre els seminaris.

 

Així, l'Assemblea Plenària ha aprovat els principis informadors del pla de reparació integral de víctimes d'abusos sexuals a l'àmbit eclesiàstic del qual emanaran les normes generals que s'aplicaran en els casos de reparació. Ho ha presentat el Servei de coordinació i assessorament de les oficines per a la protecció de menors. Al gener, la Comissió Permanent va revisar el text que ja incorporava les observacions dels bisbes i les idees recollides al Missatge al Poble de Déu de la Plenària. Ara s'hi incorporaran les indicacions del Consell Episcopal per a Assumptes Jurídics i de l'òrgan de compliance de la Conferència Episcopal.Aquest pla de reparació integral està orientat a evitar que els casos d‟abusos a menors tornin a repetir-se. Alhora, planteja com oferir a les víctimes una reparació integral i adequada donant resposta a la demanda que cada cas particular requereix.

 

A més, el director del Servei d'Assessorament a les Oficines de Protecció de menors, Mons. Jesús Torrente, també ha portat a la Plenària l'informe del treball fet per les oficines durant el 2023. En aquest període s'ha duplicat el nombre de persones que han rebut formació per a la prevenció d'abusos: han estat 250.000 persones; entre elles 180.000 nens i adolescents, prop de 30.000 professors, 22.000 pares i mares, 8.000 sacerdots i consagrats i 8.200 monitors. Més de la meitat dels seminaristes espanyols van rebre formació sobre aquesta qüestió. La tasca de formació és l'eix de la prevenció dels abusos que està desenvolupant l'Església. També les oficines van acollir el testimoni de 155 persones que havien patit abusos des dels anys 40 fins als nostres dies. Amb ells es van seguir els protocols indicats.

 

D'altra banda, cal recordar que els bisbes espanyols van viatjar a Roma el novembre per assistir a una trobada amb el papa Francesc i el Dicasteri per al Clergat. En aquesta reunió se'ls va lliurar el "document Criteris per a l'actualització de la formació sacerdotal inicial als Seminaris Majors de les Esglésies particulars que conformen la Conferència Episcopal Espanyola". Un document que assenyala les pautes i els criteris que s'han de posar en marxa a les diòcesis durant els dos anys vinents. Al respecte, està previst que els bisbes estableixin un calendari de treball i assenyalin els temes que s'inclouran en una enquesta que contestaran tots els prelats sobre aquesta qüestió.

 

Per a més informació sobre aquesta Assemblea Plenària, la podeu consultar a https://www.conferenciaepiscopal.es/asamblea-plenaria-marzo-2024/