La Casa de l'Església va acollir, el passat 2 de febrer, la Festa Major dels grups de Vida Creixent del Bisbat de Lleida, amb un ambient d'alegria inspirat pels dos sants patrons, Simeó i Anna, plens d’alegria i comunicatius en trobar en el Temple el petit Jesús, amb Maria i Josep. Els assistents van participar en la reflexió del dia, titulada  “La gent gran vista a través del cine”, a càrrec de mossèn Joan Bajo, consiliari de Vida Creixent del bisbat de Tortosa. La projecció de fragments diversos va evocar vivències, sentiments, tendreses, cansaments, optimismes, problemes de relació, fidelitats, en una experiència original i oportuna. Els participants també van poder gaudir de l'exposició d’Angelina Miró “Batejats i enviats”, situada al claustre del santuari.

Tot seguit, es va celebrar l’Assemblea general de Vida Creixent, amb l'aprovació de la nova junta, el temari del curs vinent, la valoració sobre l'estat de cada grup i de com revifar Vida Creixent. El punt culminant de la trobada fou la Celebració de l’Eucaristia a la capella de la Mare de Déu de l’Acadèmia.

La festa va culminar amb un bon dinar de festa i, a l’hora de les postres, l'animació musical del “Duet Músic Lovers”.