El vicari general de la diòcesi, Mossèn Lluis Sallán ha fet arribar aquest dijous 30 de juliol una carta a tots els rectors de la diòcesi, per informar del decret de la Generalitat que desconfina les poblacions de Lleida, Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs i la Granja d'Escarp.

 

El vicari comunica que segons la nova normativa l'aforament als actes religiosos queda establert en un terç de la capacitat del local. Aquesta mesura és aplicable a misses, casaments i funerals.

 

Per altra banda, la carta recorda que continuen vetades les trobades de més de deu persones.

 

En la mateixa línia, el vicari demana als rectors que trametin aquesta informació als fidels de la seva comunitat parroquial, així com el restabliment dels horaris ordinaris de les misses dominicals i anticipades en cada parròquia.