La Congregació dels Dolors de Lleida va celebrar el passat 15 de setembre la festa litúrgica dels Dolors (Dolors Gloriosos) amb una Eucaristia a l’Oratori presidida per Mn. Vicens Alfonso, consiliari de la Congregació.

En l’homilia el celebrant  va valorar la pregària com a fonament de la vida cristiana i va animar a recuperar-la així com també a practicar les virtuts de manera que la Paraula de Déu tingui més incidència en la nostra vida. Respecte a la festivitat de la Mare de Déu dels Dolors va recordar la seva continuïtat amb l’Exaltació de la Santa Creu, celebrada el dia anterior.

Acabada l’Eucaristia els assistents van besar la medalla de la Mare de Déu dels Dolors, pujar al seu cambril i compartir un pica-pica amb la tradicional coca amb xocolata i figues. Juntament amb els priors de la confraria, Fernando Gracia Mazarico i Carme Roch Cemeli, i de congregants i devots de la Mare de Déu dels Dolors, hi havia representants de l’Acadèmia Mariana, de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, de la Germandat del Rocío, de la Mare de Déu de l’Arcada-parròquia de Sant Pere, de la parròquia del Carme i d’altres advocacions marianes de Lleida.  La celebració de la festa dels Dolors gloriosos de la Mare de Déu, en el 300 aniversari de la Congregació, anava unida a la III Trobada de les Advocacions Marianes, que tindrà el seu acte més rellevant el divendres del Septenari dels Dolors, el proper mes de març. 

La Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors va ser fundada el 1718 pel bisbe Francesc de Olasso. Inserida dins de l’orde dels Serfs de Maria o “Servites” van establir-se a l’església de l’antic Hospital de Santa Maria i la del convent de la Mercè, fins que es van dotar d’església pròpia: l’Oratori dels Dolors al carrer Cavallers, construït entre 1724 i 1738, d’estil neoclàssic amb trets barrocs.  El seu retaule està presidit per la imatge de la Dolorosa, obra de Joan Sáez, que va ser coronada canònicament el 20 de maig de 2018 en els actes de celebració del 300 aniversari de la Confraria.