L’Església de Nostra Senyora de la Purificació d’Algerri amb la col·laboració del Bisbat de Lleida i l’Ajuntament d’Algerri han treballat plegats per sol·licitar els ajuts a les administracions públiques per rehabilitar l’estructura de l’edifici. Han estat molts mesos de preocupació i de treball.

 

 

Finalment, en aquest mes de setembre, han rebut la confirmació de dues subvencions de caràcter públic: un ajut directe de l’IEI Diputació de Lleida per un valor de 100.000€ i un altre ajut que prové del programa PO FEDER, actualment assumit per la Generalitat com un ajut de concurrència competitiva, que es va sol·licitar des del Bisbat de Lleida al mes de desembre del 2019 per una quantitat de 195.939,84€.

 

 

En paral·lel, la parròquia resta a l’espera de la confirmació d’un possible tercer ajut demanat a la Generalitat de Catalunya per béns immobles d’interès cultural. La resta, fins als quasi 500.000€ segons el pressupost que acompanya el projecte executiu, seran buscats per la comunitat cristiana qui ha començat a treballar per aconseguir-los.

 

 

Recordem que l’edifici compta amb importants patologies estructurals però sense dubte, la més significativa i que va motivar el tancament del temple el maig del 2018, va ser la problemàtica associada a la fonamentació, tal i com va explicar l’equip d’arquitectes de Masala, qui ha redactat el Projecte Executiu. Es preveu que es puguin dur a terme les intervencions marcades per fases per poder reobrir el temple al culte el més aviat possible amb total seguretat.

 

 

Des del Bisbat es vol agrair en tot moment l’estreta col·laboració per part de l’Ajuntament d’Algerri i el suport de finançament de les administracions públiques, l’IEI Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya.