|09-02-24| El Consell Presbiteral de la Diòcesi es va reunir el dijous 8 de febrer a la Casa de l'Església-Acadèmia Mariana amb diversos punts a tractar. Entre ells, hi havia el qüestionari de treball del document de síntesi de la primera fase del Sínode. Consisteix a profunditzar en l'informe de síntesi a partir d'una pregunta: Com ser una Església sinodal en missió? Aquesta pregunta és l'horitzó cap al que es projecta el discerniment comunitari en aquesta etapa, amb el desig de mantenir viu el dinamisme social. Aquest document de treball, entre d'altres, s'enviaran a la Conferència Episcopal per a preparar la Segona Sessió de l'Assemblea Sinodal l'octubre de 2024.

 

En aquest enllaç podeu accedir als documents de la secretaria general del Sínode: cap a octubre de 2024.

 

D'altra banda, el Consell Presbiteral també va considerar les línies generals de l'Assemblea diocesana del 2024 comentant que la tasca de preparació, determinació del tema i la manera de treballar-ho ja s'ha iniciat per part de la Comissió permanent del Consell Pastoral, donant compliment a l'acord que així fos, segons la decisió de sessions anteriors del Consell Presbiterals.