El bisbe Salvador va presidir el passat 10 de juny a la Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) l’última reunió del curs de la Federació de Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Cristiana de Lleida (FAMPAEC).

Una vegada al mes la Federació convoca una reunió ordinària per debatre i posar en comú aspectes que preocupen a les famílies que porten els seus fills a escoles cristianes de la nostra ciutat o rodalies. En la reunió, el president li féu avinent els temes tractats per la Junta al llarg de l'any, així com les seves inquietuds tant pel que fa al context social com legal i polític.