|8-11-23| La Xarxa Socio Caritativa Cristiana de la Diòcesi de Lleida, formada per 14 entitats cristianes caritatives i socials, celebren el dissabte 18 de novembre a les 18.30 hores al Santuari de Santa Teresa de l'Infant Jesús la VII Jornada Mundial dels Pobres, que enguany se centrarà en la pobresa infantil. De fet, el delegat de Càritas a Lleida, Joan Carles Nicuesa, ha afirmat que, segons dades de la Fundació Verge Blanca, "un de cada quatre nens a Lleida pateix pobresa a conseqüència de la situació de les seves famílies, que són de qualsevol tipologia" i ha remarcat que "moltes no arriben a final de mes, malgrat que alguns dels seus membres tinguin feina, i han de prioritzar el menjar al cost d'altres despeses".

 

La jornada, que coincideix amb el dia dels drets dels infants, començarà amb una visió global dels drets dels infants i tot seguit dues noies que de ben petites havien participat en activitats de la Fundació Verge Blanca explicaran el seu recorregut i com ara acompanyen a altres nens. També es farà memòria de cada una de les catorze entitats amb les accions que duen a terme i, en finalitzar, a les 19.30, els participants s'uniran a la missa de la parròquia. D'altra banda, no hi haurà l'actuació del cor jove de la UPA.