Benvolguts mossens,
 
Per indicació del nostre bisbe Salvador, els adjuntem el Decret de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de data 16 de desembre de 2020 i la seva versió en català.
 
El Sr. Bisbe ha disposat l'aplicació d'aquest Decret a tots el preveres de la Diòcesi sense haver d'obtenir cap altre permís posterior.
 
Atentament, rebeu la nostra salutació més cordial.
Juan Luis Salinas Sánchez
Secretari General i Canceller
Diòcesi de Lleida
Català
Decrets: