Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
8:00
10:00
Dies: 
Feiners (Bilingüe)
Diumenges i festius (Biligüe)
Idioma: 
Català / Castellà
Català / Castellà