Adscripció
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
7:30
9:00
10:00
Dies: 
Feiners (Bilingüe)
Dissabte
Diumenge
Idioma: 
Català / Castellà
Català / Castellà
Català / Castellà