Les immatriculacions de l'Església són un tema recurrent. Ens sembla interessant fer-vos arribar un article que firma Óscar Morejón Hermosa, oficial del Registre de la Propietat. L'adjuntem perquè el pugueu llegir.