Adscripció
Arxiprestat: 
Equip pastoral
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
11:00
Dies: 
Diumenges i festius (No agost)
Època: 
Idioma: 
Català.