Adscripció
Arxiprestat: 
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
11:00
Dies: 
Diumenges i festius ( No agost)
Època: 
AQUESTA MISSA NO SE CELEBRARÀ FINS A NOU AVíS DEGUT A LA CRISI SANITÀRIA
Idioma: 
Català.