|04-03-24| Arrels Sant Ignasi compleix 30 anys i per celebrar-ho l'entitat organitz aun acte el dijous 7 de març a les 18.30 h a la "Sala de Cambra" de l'auditori Enric Granados. L'acte compta amb la participació d'Antoni Milian i Beatriz Fernández, impulsors de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme. A més, s'inaugurarà l'exposició del 30è aniversari.