La Parròquia de la Sagrada Família de Lleida va celebrar ahir la Festa de la Sagrada Familia amb una missa unificada, concelebrada per mossèn Lluís Sallan i mossèn Víctor Martínez, solemnitzada per la Coral Units pel Cant, dirigida per Antonieta Melé i Maria Carme Grasa al piano. Durant aquests dies tan entranyables de Nadal, l’ Església ens convida a fixar la nostra atenció en l’escola humana de l’amor, que és la familia.

En la seva homilia, mossèn Lluís Sallan va recordar els valors al voltant de la família i va explicar que l’evangeli ens recorda que la Sagrada Família no estigué lliure de dolor. També va haver d'afrontar problemes, entre altres, el d’haver d’abandonar el seu país. La festa de la Sagrada Família ens descriu les virtuts i els valors que han d’estar presents en tota família cristiana.