Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Equip pastoral
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
8:30
10:15
Dies: 
Feiners
Diumenges
Idioma: 
Castellà - Català
Castellà - Català