[10-07-24] Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van acompanyar l’any passat 99.535 llars, on viuen 245.665 persones, un 1% menys que l’any anterior. Així es desprèn de la Memòria 2023 que l’organisme va presentar ahir a la Seu d’Urgell i que reflecteix un increment de la pobresa entre la població més jove i una transmissió intergeneracional d’aquesta situació.

D’acord amb l’informe, al 54% de les llars ateses hi havia infants. A més, el 18% de les persones a les qui s’ajuda són nens i nenes o adolescents, i el 16%, joves d’entre 18 i 29 anys. El document també revela que una de cada dues famílies acompanyades no viu en un habitatge digne i que el 22% dels usuaris pateix situació de precarietat laboral “que no els permet cobrir les necessitats bàsiques”.

Càritas Catalunya va alertar que les desigualtats han augmentant considerablement en els darrers anys i que la distància entre les classes socials que tenen més ingressos i les persones amb menys recursos s’han accentuat: “És set cops més alta que ara fa deu anys”, va dir Marta Fortuny, coordinadora de l’Àmbit Social de Càritas Catalunya i vicedirectora de Càritas Diocesana d’Urgell. Va explicar també que els efectes de les crisis que s’arrosseguen des de 2008, l’econòmica, la de la Covid-19 i la que es deriva de l’escalada de preus, segueixen molt presents entre les famílies amb menys recursos. En aquest sentit, ha apuntat que l’habitatge segueix sent un dels principals problemes estructurals perquè “les llars vulnerables destinen un 43% dels seus ingressos al pagament del lloguer, mentre que les més riques només hi inverteixen un 10%”. A aquesta situació s’hi suma una “pobresa laboral” creixent amb feines precàries i una economia submergida cada cop més extensa.

En aquest sentit es va expressar Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, que es va referir a la necessitat que els ajuntaments empadronin “tots els invisibles”. va posar de manifest que l’economia submergida és “una realitat continguda” i va dir que sense ella “la revolta al carrer ja s’hauria produït. “Vivim en una teulada de vidre tan fràgil que podem fer saltar una espurna en qualsevol moment”, va dir Roig.

Fortuny va destacar que la pobresa continua tenint rostre de dona, ja que d’acord amb la memòria el 59% de les persones ateses corresponen a usuàries femenines. En aquest sentit, va remarcar  que aquesta problemàtica cada cop té més impacte sobre els infants. Segons l’informe, les llars amb nens i nenes i adolescents tenen una taxa de pobresa i exclusió més elevada que la resta, amb conseqüències en el futur dels nens i nenes i adolescents. “La pobresa infantil és la principal via de transmissió de la pobresa i hi ha una alta probabilitat que els infants pobres segueixin sent pobres a la vida adulta”, va comentar. També va apuntar que les dades revelen que continuen sent majoritàries les famílies ateses amb menors, amb una proporció del 54% dins el total.  D’altra banda també es va fer esment en què el 50% de les llars ateses no viuen en habitatges dignes i el 21% viu en habitacions rellogades”.