[09-07-24] El Seminari de La Seu d’Urgell va acollir ahir la reunió ordinària de l’Assemblea General de Càritas Catalunya, presidida per monsenyor Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i president de Càritas Diocesana d’Urgell, i per monsenyor Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona i bisbe delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) a Càritas Catalunya. Tots dos han estat acompanyats per Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de CD Urgell, i Josep Casanova, director de CD Urgell i vicepresident de Càritas Catalunya.

Després de l’acollida dels prelats i dels parlaments protocol·laris, s’han tractat temes de calat com, per exemple: el retard en el pagament de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya (CONVO-24); el futur del repartiment dels aliments; la Iniciativa Legislativa Popular per a la regularització de persones migrades en situació d’irregularitat administrativa i la renovació de la Presidència i de dues vicepresidències de Càritas Catalunya.

Respecte el retard en el pagament de la CONVO-24, s’ha posat de manifest que aquest és un tema vital per a la sostenibilitat econòmica de les entitats del tercer sector social, sobretot les més petites que si no reben puntualment les subvencions tenen problemes de tresoreria i complicacions per pagar les nòmines dels treballadors.

Fa temps que les entitats socials demanen a l’Administració de la Generalitat que es millori la formulació de les convocatòries, les justificacions, els pagaments i el calendari. Des del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya estan mirant de posar-hi solució.

Sobre el canvi de model en la donació d’aliments en espècie, s’ha fet èmfasi en què aquest és un tema complex i que requereix, en primer lloc, que tant l’Administració de l’Estat com les administracions autonòmiques acabin de definir el model d’intervenció que, ara per ara, no està totalment concretat.

El que sí hem de tenir molt clar és que això és un canvi de paradigma, sobre el qual les Càritas parroquials i diocesanes n’han de reflexionar i veure com es pot reorientar aquest servei vital que han donat durant dècades les nostres Càritas parroquials. Segurament, hauran de conviure dos models – l’antic i el nou – alhora. Precisament en l’Assemblea General de Càritas Catalunya s’ha engegat un grup de treball que s’hi posarà d’immediat i que comptarà amb la participació de les Càritas parroquials i diocesanes.

Un altre tema cabdal i darrera del qual ha estat present Càritas des del primer moment és la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a la regularització de persones migrades en situació d’irregularitat administrativa, juntament amb altres entitats de l’Església catòlica i del tercer sector social. De moment, ha estat admesa a tràmit i seguirà el seu recorregut al Congrés dels Diputats.

Finalment, s’han presentat diferents candidatures per a la Presidència de Càritas Catalunya i també s’ha efectuat el relleu en les vicepresidències de les zones Ponent i Sud. Enguany finalitzen el seu servei els vicepresidents Josep Casanova, director de CD Urgell (Zona Ponent) i Agustí Adell, secretari general de CD Tortosa (Zona Sud). L’Assemblea General de Càritas Catalunya ha aprovat els dos relleus que han recaigut en Rafael Allepuz, director de CD Lleida (Zona Ponent), i Pere Lluís García, secretari diocesà de CD Tarragona (Zona Sud).