Lleida 24 de maig de 2022

Benvolgut/da

A les portes de l’Assemblea Diocesana en plau recordar-te.

1.- Se celebrarà en la Casa de l’Església, a l’edifici de la Mariana, seguint el següent ritme:

 

      - S’iniciarà, a les 10 h., a la sala del teatre, amb la salutació del Sr. Bisbe i la pregària. Per tal de poder respectar l’hora d’inici, es demana arribar amb suficient temps d’antelació per a poder inscriu-re’t.

      - A les 10,20 h., ponència de la Sra. Antonieta Mateus, coordinadora de la síntesi de les aportacions que s’han fet a la Diòcesi per al Sínode.

     - De les 11 h. fins a les 11,20 h., a partir de la revisió dels dos darrers anys d’aplicació del Pla Diocesà de Pastoral ja feta i de les línies generals que aportarà la ponència, es presentarà el contingut del tre-ball de grups.

     - Pausa per a compartir un cafè, de les 11,20 h. fins a les 11,40 h.

     - A les 11,40 h., s’iniciarà el treball de grups per arxiprestats: Suggeriments i propostes de línies d’actua-ció a accentuar en el nostre Bisbat.

     - A les 12,40 h. s’iniciarà una trobada general per a la presentació de les propostes dels diferents grups i iniciar un torn obert de paraules.

     - 13,20 h. Comiat i cloenda.

 

2.-  L’Assemblea és un acte comunitari i, per tant, presencial, en la que, entre tots senyalarem els accents pastorals en els que cal posar els esforços en la nostra diòcesi. Hi ha circumstàncies que poden difi-cultar participar-hi físicament, per això s’ha habilitat el següent enllaç que s’activarà a partir de les 9,30 h. (solament cal fer control + clic a sobre de l’enllaç. L’administrador rebrà la petició d’incorporació i anirà incorporant, des de la “sala d’espera” del programa, les peticions que vagin arribant). 

 

                             Per a unir-se a la reunió/Assemblea amb el sistema Zoom

 

https://us02web.zoom.us/j/86375751360?pwd=h9rGMl1X5aSAejwz7wB5EeP_v7hERZ.1

 

     ID de reunió: 863 7575 1360

     Codi d’accés: 924831

 

       

        NOTA:. Recomanem que tant la parròquia com la institució en la que hagi persones que no puguin partici-par presencialment en l’Assemblea i ho vulguin fer virtualment organitzi un lloc en la seva seu per tal que, en conjunt amb els altres membres que només poden fer-ho amb aquesta modalitat, puguin seguir-la, comentar i fer grup i fer les seves aportacions als presents.

 

3.- En cas de necessitar plaça de pàrquing, cal que us poseu en contacte amb el Sr. Paco Campo (Tel. 695478097).

 

Atentament, esperant poder-vos saludar el dia de l’Assemblea,

 

 

                                                                                Mn. Lluís Sallán________________