La Fundació Arrels Sant Ignasi ha tancat la seva memòria de l’exercici anual del 2022. El nombre de persones ateses durant el darrer any s'ha incrementat en un 9% de forma directa a la ciutat de Lleida. Així, l’any 2021 es va donar servei a 2.124 persones, mentre que al 2022 en van ser 2.337, o sigui 213 més.

La tendència que s'observa és la de l'augment del perfil de persones molt joves (de menys de 23 anys) en situació de sense sostre, l’augment de dones també en situació de carrer i l’augment de persones migrants que volen aprendre la llengua, cosa que indica un preocupant augment del nombre de persones en situació d’exclusió social.

La comunitat de persones que formen part d’Arrels Sant Ignasi treballen amb l’objectiu d’acollir, acompanyar i defensar les persones en situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida i els seus entorns. Més enllà de les xifres, aquest 2022 ha estat un any de reivindicació per part de l’entitat, sobretot a través de la campanya de les persones en situació de sense llar, ‘Sense cobertura’, amb l’objectiu d’incidir i conscienciar a la ciutadania. A més, han intervingut en la comissió d’Empresa i Treball al Parlament de Catalunya en favor de l’equipament de múltiples usos a Lleida.

En el vessant més comunitari, cal lamentar un cop més les morts de persones a les que s'acompanya des d'Arrels. Una altra dada a destacar és la preocupació per arribar a nous donants. I com a tret més positiu, haver acabat l’any amb un dinar solidari, recuperant així el dinar de Nadal que aquests darrers anys de pandèmia no s'havia pogut celebrar.  

Rosa Majoral, directora d’Arrels Sant Ignasi, apunta el fet que “que nosaltres augmentem el nombre de les persones ateses no és un indicador positiu, és una conseqüència de les desigualtats creixents d’aquesta societat i de la vulneració dels drets de les persones”. "És vital que la ciutadania i les polítiques socials adoptin els valors de la solidaritat i la cura mútua com a forma de ser i de viure de cada persona, per tal què totes les persones comptin i tinguin el seu lloc en aquesta societat", ha afegit.