L'artista de Seròs Angelina Miró exposa fins el proper 2 de maig als baixos de l’Acadèmia Mariana un conjunt de dotze obres titulades 'Batejats i Enviats'. L’exposició, que és una iniciativa d'Obres Missionals Pontifícies de Lleida, reuneix obres que combinen la fotografia, la pintura i el collage, i que tenen el baptisme i les missions com a fil conductor. L’exposició s’ha inaugurat aquesta tarda amb presència de l’artista, de la delegada de Missions del Bisbat de Lleida, Eva Jorge, i d’un nombrós públic interessat per les obres.

Miró ha explicat que conservava en una capsa una col·lecció de fotografies en blanc i negre de la seva etapa escolar corresponents a nens i nenes de països del tercer món que rebien el baptisme ‘apadrinats’ per nens i nenes d’aquí als anys seixanta del segle XX. Ara, ha recuperat aquelles imatges i els ha donat una nova vida convertint-les en obres artístiques. Cada quadre està fet sobre una base de paper artesà, paper de seda i pa d’or, dibuixat amb retoladors permanents i collages per sobre. "Cosit com a cicatrius a la terra", explica Miró, que considera que "totes aquestes fissures o cicatrius ens volen contar històries, igual que l’art japonès “Kintsugi” de recompondre els objectes trencats amb pasta d’or". Cada quadre duu per títol el nom del nen o nena que apareix fotografiat, tots noms en castellà, molts d’ells compostos.

Tant Miró com Eva Jorge han destacat que una de les intencions de l’exposició és que sigui visitada per escolars, sobretot aquells que estan fent la catequesi preparant-se per la primera comunió, perquè “entenguin que ells, com a batejats, també són missioners encara que pensin que són massa petits”.