Divendres dia 31 de desembre al Saló del Retaule de la Paeria de Lleida s'ha signat l'acord de cessió d'ús compartit, dels locals parroquials de Maria Magdalena.

 

Aquest conveni signat entre l'alcalde de Lleida, el secretari Canceller del Bisbat de Lleida i el rector de la parròquia de Maria Magdalena, ha estat el resultat d'un procés de caminar en comú, que ara s'ha vist finalitzat.

 

A partir d'ara hi ha una petita comissió formada per un representant de l'Ajuntament, una de l'Associació de veïns del Clot, una de l'Associació de Dones i una representant del Consell parroquial, que vetllaran per posar fil a l'agulla. La idea és que al mes de gener l'Associació de veïns i la de Dones, puguin fer ús de manera coordinada, dels locals parroquials en els moments que no tinguin activitats parroquials.

 

La Paeria també en podrà fer ús de manera puntual.

 

La parròquia de Maria Magdalena no cobrarà diners per aquesta cessió d'ús, però la Paeria s'encarregarà de fer setmanalment la neteja dels locals.