Gerard Sans és el director de l’Escola de l’Esplai de la Fundació Verge Blanca. En les següents línies ens parla de tota l’oferta d’aquesta escola de vida que té la fe com un dels pilars fonamentals.

Com vas conèixer la Fundació Verge Blanca i quina és el teu càrrec actualment?

Vaig començar a ser monitor del Grup d’Esplai Apassomi de Les Borges l’any 2000 i també als casals de la Fundació. Amb els anys també vaig ser-ne formador i des del 2015 que sóc el director de l’Escola de l’Esplai que ofereix cursos de monitor, director i premonitor.

Què ofereix l’Escola de l’Esplai de Lleida?

Som especialistes en els cursos de monitor, director i premonitor de lleure. Ens dediquem a la formació en el lleure i també fem intervenció socioeducativa i formem als monitors de menjador. El curs de monitor de lleure consta de 150 hores lectives i 160 hores més de pràctiques, així com una memòria i l’aspirant ha de tenir 18 anys. Per una altra part, per poder optar al curs de monitor es necessari haver cursat el de monitor així com carreres vinculades a l’educació, Treball Social o Educació Social. Fa uns anys vam crear la figura del premonitor, per aquells joves que es volen iniciar en el món del lleure i que tenen entre 16 i 17 anys. Es un curs de 30 hores i ajuden. Es una manera de lligar el cicle de vida de l’Esplai.

Quina sortida laboral tenen aquests cursos?

La sortida laboral està relacionada amb el lleure com les estades, els casals d’estiu, els campaments però és una formació multidisciplinar per la qual cosa, dóna competències en tots els àmbits ja que es treballa la gestió de conflictes, com comunicar de la millor manera, etc.

Pots parlar-nos una mica més d’aquestes competències?

A les formacions es faciliten molts recursos, es parla d’organització, de planificació, de preparació i difusió. S’explica com tractar el company i fem un seguiment diari. A l’hora de posar-ho en pràctica, els monitors i directors atenen a l’infant segons les seves necessitats i tenen en compte la seva situació. I tot això, sense oblidar l’esperit cristià que és la nostra marca de diferència. En resum, preparem per a la vida. Els nostres alumnes acaben trobant amistats a l’Escola de l’Esplai on hi troben un bon ambient i creiem que per això seguim tenint demanda.

També feu formació a la carta?

Sí. A part dels cursos que ja hem citat abans. També oferim xerrades o petits cursos als Esplais que ens ho demanen i també fem formació a mida per a qualsevol institució o entitat com per exemple la Cambra de Comerç. Aprofito per donar les gràcies a tots els col·laboradors. Oferim diverses tipologies de cursos entre els quals hi ha els intensius i els semipresencials.

Quin repte té l’Escola de l’Esplai?

Volem continuar com fins ara però a la vegada no caure en la rutina. Pretenem arribar al màxim de gent possible perquè puguin viure l’ambient que es respira a l’Escola de l’Esplai.