Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
23/04/2017

El tema d'aquest diumenge es: " LA FAMILIA"  amb motiu de la jornada que es va  fer al Temple de  la Sagrada Familia de Barcelona  el dia 26 de maig. En Parlem amb els delegats de Familia i Vida del Bisbat de Lleida, Emili Reymat i Tesa Corbella.

 

El tema de este domingo es " LA FAMILIA" con motivo de la Jornada que se celebró en el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, el dia 26 de marzo. Hablamos con los delegados de Familia y Vida de la Diocesis de Lleida, Emili Reymat i Tesa Corbella

Fitxer audio: