Producció
Data publicació: 
21/06/2013

Mary Bometón entrevista a Laureano Sánchez per parlar de la pastoral del lleure.

Entrevista a LAUREANO SÁNCHEZ. Delegat de Pastoral del lleure. 14 juny 2013