Producció
Data publicació: 
02/01/2017

Eucaritstia presidida pel bisbe Ramon Malla. Paraules de l'alcalde Antoni Siurana. Activitats amb pallassos. Desfilada dels diferents grups i altres activitats.

Any document: 
1998

Trobada esplais cristians als Camps Elisis abril 1998