Producció
Data publicació: 
02/01/2017

Participen en l´Eucaristía celebrada a la catedral el clergat de la diòcesi, les autoritats i els fidels.

Any document: 
1998

50 Anys Ordenació Sacerdotal bisbe Ramon Malla, 1998