Producció
Data publicació: 
02/01/2017

Presenta Mn Sallán, parla el Germà marista, Xavier Bometón, dóna la conferència Mn Gaspar Mora.

Any document: 
1995

II Trobada de Professors d'Escoles Cristianes-1995