Equip Pastoral
Coordinador de les comissions
Directora del Secretariat
Organismes que en depenen
Contacte
Telèfon: 
679 976 173
Adreça postal: 

C/ Bisbe, 1 25002 LLEIDA