Producció
Fecha publicación: 
20/11/2013

El Sr. Obispo habla en el programa de Bat a bat al Bisbat de Lleida ( De par en par en el obispaodo de Lleida) de como està organizada la Diócesi de Lleida

Entrevista al Sr. BISBE parlant de la organització diocesana 4-11-13