Laic / Laica
Martir / Beat / Sant

 Neix a Pumar (Orense) el 22 de gener de 1868, i va ser batejat al dia següent.

Era l’únic fill de Blas Prieto Garrido i de Luisa Rodríguez de Dios.

Quan Benito tenia 7 anys morí la seva mare; i el pare, Blas, ingressà com a frare en el Convent-Seminari Franciscà de Cehegín (Múrcia), enduent-se amb ell, el seu fill Benito.

En aquest Centre el nen realitzà els seus estudis elementals i el Batxillerat, de tot el qual arribà a obtenir una sòlida formació humanística i religiosa.

Un cop acabats els seus estudis d’ensenyament mig, es traslladà a Santiago de Compostel·la, per cursar la carrera de Dret realitzant, més tard, les oposicions al cos de Registradors de la Propietat. El 1894 contrau matrimoni a la localitat de Maceda amb la virtuosa jove Amalia Vidal Rodríguez. Tots dos es dediquen a l’educació cristiana dels seus sis fills. Es conserva una carta de Benito als seus fills José i Julio, animant-los a rebre els Sagraments de la Reconciliació i de l’Eucaristia, en la festivitat de Tots Sants. Al seu fill José li dóna uns motius evangèlics: “Recorda’t de les paraules de Jesús que prometia: el que em confessi davant dels homes jo el confessaré i reconeixeré davant del meu Pare Celestial en l’altra vida... ¿No el varen tenir que confessar els herois del Cristianisme? doncs, seguim nosaltres les seves petjades i fem-ho de la mateixa manera” (11 nov. 1911).

¡Si aquests eren els seus sentiments i consells als seus fills, podem endevinar quins serien els seus sentiments aquell 25 d’agost de 1936!

En morir la seva esposa a Las Palmas de Gran Canaria, va retornar a la Península i exercí la seva professió a Lleida des de 1934 a 1936. Benito va ser empresonat el mateix dia 20 de juliol de 1936, al carrer, en retornar de veure el seu fill José.

El 25 d’Agost de 1936, sobre les deu del matí, un escamot de milicians, vinguts de Barcelona, exigiren una “lleva de presos”. Entre els 21 escollits figuraven 7 sacerdots i el Vicari General i Degà Rd. Mn. Rafael García Segura. Benito va ser també un escollit. El seu fill Julio també era al grup dels màrtirs el mateix dia.

Fou enterrat a la fossa dels màrtirs del cementiri de Lleida.