Prevere
Martir / Beat / Sant

Nat a Lleida el 7 de gener de 1881, fou ordenat sacerdot el 13 de juny de 1908.

Havia estat capellà del Monestir de Religioses Santjoanistes de Jerusalem, ubicat a Sigena. No veié la profanació del monestir perquè, últimament era Coadjutor de Sant Joan, a Lleida. Es trobava a casa de la seva germana, una torre de l’horta de Lleida.

D’una manera o altra els seus botxins s’assabentaren d’on passava uns dies i, ben armats, es presentaren per detenir-lo. Fou ficat a la presó de Lleida i d’allí sortia, amb altres companys en direcció al cementiri entre cants i pregàries com solia passar sempre que un grup hi era conduït. Ja morts en aquella tàpia, els seus cadàvers feren cap a la Fossa dels Màrtirs aquell 20 d’agost.