La Mare Henriette Kalmogo, abadessa del Monestir de Nostra Senyora de Koubri, situat a l’interior d’aquest país de l’Àfrica Occidental, ha visitat la nostra ciutat.

Dumenge, 21 d'octubre, va participar a la missa de la Parròquia de Sant Andreu, situada al Barri Antic. En acabar, va donar el seu testimoniatge personal de fe. Entre altres coses, va dir que per a ella creure és adherir-se a Jesucrist i tenir una relació personal amb Ell, una relacio que cal anar aprofundint dia a dia.