La Comissió Diocesana d’Acollida a Refugiats (CoDiAR) de Lleida, conjuntament amb la Coordinadora d’ONG i altres Moviments Solidaris de Lleida, han organitzat aquesta conferència que serà impartida pel

jesuïta Jaume Flaquer, especialista en estudis islàmics i en diàleg islamo-cristià.

L'objectiu és conéixer positivament els fonaments d'aquesta religìó amb important presència a les nostres terrres.

La xerrada serà dijous dia 25 a les 19’30 h a la sala Jaume Magre, carrer Bisbe Torres, 2.