Des del Bisbat de Lleida, s’està preparant un pelegrinatge a Fàtima i als principals llocs on visqueren grans sants espanyols del segle XVI, com Joan de la Creu, Joan d’Àvila, Teresa de

Jesús, Joan de Déu, Pere d’Alcántara, Tomàs de Villanueva, Joan de Ribera...

A final de març acaba el termini per fer la inscripció. En l’arxiu adjunt hi trobareu totes les dades de dies, ruta, preu, etc...