El dimecres 10 d’abril, ha acabat el curs d’administració parroquial, el qual s’ha realitzat a la sala de plens de la Cúria Episcopal de Lleida. Ha consistit en 7 sessions d’una hora i mitja cadascuna, en un període de set setmanes. Al llarg del curs s’han tractat

tots els temes relacionats amb dret parroquial, normatives generals i diocesanes respecte als sagraments, als arxius parroquials, al tractament dels llibres de baptismes, confirmacions, bodes i defuncions.

S’han treballat, també, els temes d’inventari dels béns mobles i immobles de les parròquies, la relació de les parròquies amb els diversos departaments de la Cúria (comunicació de notes marginals dels sagraments realitzats, presentació dels duplicats d’aquests sagraments, presentació dels balanços de resultats, de situació i pressupostos).

Al mateix temps s’han fet pràctiques per tal d’informatitzar tant la gestió parroquial dels sagraments com la comptabilitat de la parròquia. Han fet el curs una vintena de laics i laiques, alguns dels quals estan ja fent un bon servei a les parròquies, i altres que s’hi volen posar a disposició.

Pensem que ha estat una bona experiència tant per la participació, l’interés i disponibilitat de tots com també per la perspectiva de futur d’integració de laics/ques en moltes de les tasques parroquials

Han impartit les classes mossèn Víctor Espinosa, Secretari General del Bisbat de Lleida, i mossèn Joan Ramon Ezquerra, Director del Departament de Patrimoni Immobiliari del mateix Bisbat.