Catalonia Sacra ha estrenat la nova descoberta per descobrir elements del patrimoni sacre de la Plana de Lleida. Una dotzena de persones van conèixer el dissabte 31 d'octubre, la singularitat del que podrien anomenar- se les «altres» catedrals de la Plana de Lleida.

Guiats per l'historiador, Isidre Puig, els participants van visitar les esglésies de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega, Sant Antolí d'Aitona i l'Assumpció de la Mare de Déu de Llardecans. Aquestes «altres» catedrals de la Plana de Lleida són petites esglésies parroquials que, en segles del barroc, van ser substituïdes per temples de proporcions catedralícies, edificats per acollir i potenciar la rica vida parroquial que es reunia al seu voltant.

La nova ruta que ara s'ha estrenat  es pot programar periòdicament però s'ofereix, sobretot, sota demanda d'aquells grups o col·lectius interessats a conèixer elements patrimonials de valor.

Aquest nou itinerari guiat era una proposta dels bisbats de Lleida i Solsona. En cas d'estar interessat en aquesta ruta es pot sol·licitar al correu  reserves@cataloniasacra.cat o al 693 720 202. Informació completa de l'activitat es pot trobar a http://www.cataloniasacra.cat/agenda/detall/info/163

Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya. El seu propòsit és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església Catòlica, i ajudar a la seva visita. Aquest patrimoni, que representa una altíssima proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat de 2000 anys de vinculació entre el cristianisme, la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país.