Dins del curs que s'està celebrant sobre la dimensió missionera, a l'IREL, dijous passat ha fet la seva aportació el P. Enrique Gálvez. Aquest sacerdot, recentment arribat de

Colòmbia per servir la nostra diòcesi, ens ha parlat de l'origen de la seva vida missionera, transmetent-nos el seu entusiasme, la seva saviesa i la seva esperança. Li estem molt agraïts per haver vingut a Lleida a enfortir la nostra diòcesi i fer-la més missionera.