Avui comença a Roma la XIII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema " La nova evangelització par a la transmissió de la fe cristiana". Aquest Sínode coincideix amb  l'Any de la fe i amb la commemoració dels 50 anys de l'obertura del Concili Vaticà II i dels 20 de la publicació del Catecisme

de l'Església Catòlica. Un any important que caldrà anar seguint atentament.

En la web del Bisbat en la part dreta tenim un apartat especial anomenat Any de la fe, en el que anirem publicant diferents documents, materials, iniciatives, etc.

Avui presentem la proposta de Mn. Joan Ezquerra. Ell mateix ens explica en què consisteix:

"A les parròquies o comunitats que celebren diàriament l’Eucaristia, es proposa fer una petita explicació, 15 minuts abans de la celebració (caldrà convidar els fidels que vinguin a temps). Les explicacions volen, al llarg de l’any, ajudar a redescobrir el gran tresor de la nostra fe.

En aquests 15 minuts s’hi proposa també uns moments de pregària, algun cant. Alguns temes poden ser objecte d’uns minuts de diàleg.

S’adjunta en arxiu apart un primer fulletó, on es veu en què podrien consistir aquests 15 minuts. A l’última plana hi figura una mena de programa per tot l’any, on es distribueixen els articles de la fe segons el temps litúrgic. Per cada un dels apartats d’aquest programa, amb temps suficient, anirem penjant aquí a la plana web del Bisbat de Lleida, el fulletó explicatiu corresponent.

La base de les explicacions que oferim és, lògicament, el Catecisme de l’Església Catòlica, del qual es celebren aquest any el vintè aniversari de la seva publicació.

No cal dir que, respecte a aquesta iniciativa, i en qualsevol moment de la seva execució, estem oberts a les observacions que vulgueu fer-nos, per tal de corregir, treure, afegir el que convingui."

El document al qual fa referència  Mn. Ezquerra està penjat a l'àpartat Any de la fe,situat al costat dret d'aquesta web.