Les obres de la recuperació de l’antic Call Jueu situat al Centre Històric de Lleida han tret a la llum les restes de la fonamentació de l’edifici de l’antic Seminari, que daten del segle XVIII i també restes del sistema de clavegueram del Call Jueu, del segle XIV.

L’alcalde accidental Fèlix Larrosa va visitar ahir aquestes obres i va assegurar que “la sorpresa dels darrers dies ha estat la descoberta de les restes de l’antic Seminari de la ciutat de Lleida, un edifici del segle XVII- XVIII, que va donar nom a aquesta zona del Centre Històric”. Un fet que ha provocat que el projecte s’hagi anat refent i adaptant a les troballes arqueològiques que s’han trobat les darreres setmanes, que ara s’estan restaurant.

Aquestes obres abasten un espai de 4.860 m2 limitat pels carrers Cavallers, Costa del Jan, Dolors i Companyia. A partir d’ara, els treballs aniran encaminats a consolidar els terrenys amb l’objectiu, en primer lloc, de donar forma als vials i passarel·les que s’instal·laran i, posteriorment, per donar forma als jardins previstos a l’actuació. La recuperació de l’antic Call Jueu preveu “un sistema molt elegant de voladissos i passeres que permetran donar una visió de conjunt a tot l’entorn”, va detallar l’alcalde accidental.

Cal destacar que el gruix dels treballs per implementar les instal·lacions generals bàsiques, que s’han soterrat, ja han finalitzat. En aquests moments s’han iniciat els moviments de terres per a la configuració de la topografia definitiva per una seqüència de plataformes que interpreten un territori suport de les diferents trames urbanes al llarg de la història. Aquestes plataformes es basteixen a partir d’unes contencions que salven els diferents desnivells, conformades a base de taulons de fusta.

Un cop executat el substrat topogràfic s’iniciarà l’execució del sistema de recorreguts per a vianants, que resoldran la connectivitat de l’àrea amb el Centre Històric, a la vegada que articularan el discurs arqueològic i paisatgístic d’interpretació de les condicions del lloc i de la seva memòria històrica.

El projecte de recuperació de l’antic Call Jueu té per objectiu reforçar i revaloritzar el conjunt històric de la ciutat. Per realitzar el projecte s’han utilitzat diferents fonts arxivístiques com l’Arxiu Capitular de Lleida, l’Arxiu municipal de Lleida i l’Arxiu de la Corona d’Aragó (situat a Barcelona), entre d’altres fonts.

El barri estava situat al l’espai posteriorment ocupat per l’antic seminari i amb accessos des de l’actual Costa del Jan- una de les quatre portes monumentals que donaven accés al call- per la banda del carrer Major, i des del carrer Cavallers, a través dels actuals carrers Sant Cristòfol, Dolors i Maranyosa. La plaça del Seminari era coneguda a l’Edat Mitjana com “la Cuirassa”.

Mitjançant el projecte impulsat per Turisme de Lleida i Urbanisme l’objectiu fonamental és posar en valor que Lleida comptava amb la comunitat jueva més important de Catalunya després de Barcelona, fins al segle XV.

AdjuntMida
PDF icon Imatge seminari_Garsaball.pdf845.34 KB