Producció
Data publicació: 
29/10/2014

Eva San Martin explica a Lleida els trets principals de la campanya institucional de Càritas pel trienni 2014-17.

Campaña institucional de Cáritas 2014-17