Adscripció
Equip pastoral
Barriada i Població
La Règola
Diversos
Habitants: 
29