Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dv., 06/03/2016

IMPULS SOLIDARI PEL TREBALL  és un marc de contacte permanent entre el món empresarial i les 16 entitats de l’Església que formen la “Xarxa d’Entitats Cristianes d’acció caritativa i social del Bisbat de Lleida” per facilitar la inclusió de persones en situació de risc social a partir de l’ocupació. És una acció que la Xarxa realitza en nom de tota la diòcesi, preocupada i compromesa amb les situacions de pobresa, especialment infantil, que genera la manca de treball.

IMPULS SOLIDARI PEL TREBALL es planteja continuar amb la recerca de formes de cooperació entre Empreses i Entitats de la Xarxa amb la finalitat abans esmentada. Ens centrem en  el dramàtic tema de l’atur, tan juvenil com el de llarga durada en els col·lectius més exclosos. En aquest Any Jubilar de la Misericòrdia lluitar per tal de que totes les persones tinguin un treball decent és una de les millors maneres de dur a terme les obres de misericòrdia: donar de menjar, de beure, vestir, acollir... que permet la vida amb dignitat de les persones.  “El treball hauria de ser l’àmbit d’aquest múltiple desenvolupament personal... és necessari que es continuï buscant com a prioritat l’objectiu de l’accés al treball per part de tothom” (Lloat Sigueu, 127).

Les entitats de la Xarxa comparteixen una anàlisi de la realitat, la dedicació a la promoció humana i el desenvolupament de la dignitat de les persones. I tot viscut des de l’Evangeli.  També aporten el coneixement i el tracte directe amb els col·lectius que en aquests moments pateixen les situacions d’atur  més severes. Aporten metodologies de treball amb aquest col·lectius i faciliten a les empreses maneres de poder portar a terme la seva Responsabilitat Social Empresarial,  de una manera més organitzada, efectiva i que pot arribar de manera directa i segura als col·lectius que pateixen exclusió.

Considerem que el Sector empresarial és un actor important de la societat i que les empreses tenen i assumeixen responsabilitats socials: la presa de consciència sobre aquesta responsabilitat social de les empreses és més estesa en el món empresarial i  obre la porta a noves possibilitats de col·laboració entre organitzacions com la nostra i les empreses. Moltes empreses ja tenen en consideració la situació de persones en risc d’exclusió per contractar-les. El millor que poden aportar les empreses són “els productes” que tenen i entre ells el més important: contractes de treball. Les empreses creen un doble valor social: per contractar persones en situació de risc d’exclusió social i per fer-ho amb entitats que aporten: seguiment, arrelament al territori o treball comunitari i un enfocament global dels ajuts: repercuteix a tota la família. “ L’activitat empresarial, que és una noble vocació orientada a produir riquesa i a millorar el món per a tothom... sobretot si entén que la creació de llocs de treball és part ineludible del seu servei al bé comú” (Lloat Sigueu,129).

Fem una crida als empresaris, especialment als cristians, per col·laborar-hi. Convençuts de que aquesta és sempre una bona inversió, ja que deixar d’invertir en les persones per obtenir un major rèdit immediat és molt mal negoci per a la societat. I també per a les pròpies empreses.

 

                                                             +Salvador Giménez, bisbe de Lleida