Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Producció
Data publicació: 
dg., 11/19/2017

Encara recordem l’experiència eclesial del Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, convocat pel Papa Francesc i clausurat durant la Solemnitat de Crist Rei de l’any passat. En aquesta clausura, el mateix Papa va anunciar la celebració anual d’una Jornada Mundial dels Pobres coincidint amb el diumenge XXXIII del Temps Ordinari. Aquest any queda fixada pel 19 de novembre. La celebració ens compromet a tots nosaltres.

            Aquesta convocatòria és un gest, un més, de l’actual pontífex que ens sorprèn i no deixa d’admirar-nos. La preocupació pels pobres de la terra, la seva insistència en recordar la sol·licitud que han de tenir tots els seguidors de Jesús, la proximitat que mostra per a ells en les seves audiències i viatges… arriba a colpejar la nostra consciència, perquè no quedi adormida per la tranquil·litat de la societat del benestar en la qual estem immersos.

            El passat 13 de juny el Papa va escriure un missatge a tota l’Església amb la finalitat de recordar aquesta efemèride. El va titular “No estimem de paraula, sinó amb obres”, recollint la frase de l’apòstol Sant Joan en una de les seves cartes (1Jn 3, 18). És un text curt, de tres fulls, en el qual explica els motius i la finalitat que pretén en aquesta jornada. Acaba dirigint-se a tots, per dir-nos: “Demano als germans bisbes, als preveres, als diaques –que tenen per vocació la missió d’ajudar els pobres-, a les persones consagrades, a les associacions, als moviments i a l’ampli món del voluntariat que es comprometin perquè amb aquesta Jornada Mundial dels Pobres s’estableixi una tradició que sigui una contribució concreta a l’evangelització en el món contemporani”.

            Els primers paràgrafs del missatge expressen el fonament bíblic d’aquesta actitud cap als pobres. Cita el Salm 34, recorda l’elecció dels diaques, en els Fets dels Apòstols, amb la clara indicació de sant Pere de havien de servir els pobres, recorda el famós text de sant Joan: “Suposem que un germà o una germana caminen sense roba i els falta l’aliment… i no els doneu el pa necessari, de què serveix? Això passa amb la fe: si no tens obres…” No s’oblida de mencionar, més endavant, a tants sants de la nostra història que han fet el mateix durant les seves vides, especialment ressalta a Sant Francesc d’Assis, eximi exemple de pobre i amb una impressionant actitud cap els més necessitats.

            En l’anàlisi sobre la situació dels pobres comença per reconèixer que hi ha hagut ocasions en les quals els cristians no hem escoltat la crida o el clamor dels més necessitats i ens hem deixat contaminar per la mentalitat mundana que es basa en l’egoisme, l’acumulació de béns o la mateixa corrupció. En aquest context, escriu unes paraules que provoquen una sincera reflexió: “Avui, desafortunadament, mentre emergeix cada vegada més la riquesa descarada que s’acumula en les mans d’uns pocs privilegiats, amb freqüència acompanyada de la il·legalitat i l’explotació ofensiva de la dignitat humana, escandalitza la propagació de la pobresa en grans sectors de la societat sencera”.

            Posa la situació dels pobres en relació amb l’Eucaristia, centre i fonament de la donació, i descriu el seguiment del cristià darrere de Jesús pobre per definir la pobresa com a vocació, com a actitud i com a creadora de les condicions per a ser autènticament lliures. Acaba referint-se a l’oració del Parenostre com a compendi de caritat i solidaritat.

            Per connectar aquesta jornada amb la nostra realitat diocesana us convido a què no faltin les oracions i les obres de caritat cap els pobres en totes les comunitats. Que no ens cansem mai d’exercir la caritat de Crist. Que fomentem obres que beneficiïn els pobres del nostre entorn més proper.    

+ Salvador Giménez, bisbe de Lleida