Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 01/19/2018

Tots els diocesans saben que la Visita Pastoral és una de les prioritats que l’Església va marcar a Lleidaper aquest trienni 2016-2019. Així es va decidir en l’Assemblea Diocesana del maig de l’any 2016. Es va confeccionar un llibret, distribuït a tots els agents de pastoral i a totes les parròquies, on es detallaven les cinc prioritats pastorals dels qui formem part d’aquesta diòcesi. La quinta prioritat es titula: La Visita Pastoral a les parròquies i comunitats. A continuació  s’especificaven els objectius, les peticions del bisbe i la crida a la col·laboració.

La Visita Pastoral és una de les formes, confirmada fa segles, amb la qual el bisbe manté contactes personals amb el clergat i amb els altres membres del poble de Déu. És una oportunitat per reanimar les tasques dels agents evangelitzadors, felicitar-los i consolar-los; és també l'ocasió per convidar tots els fidels a la renovació de la vida cristiana i a una acció apostòlica més intensa. Permet, a més, examinar l'eficiència de les estructures i dels instruments destinats al servei pastoral; es diligencien els llibres sacramentals i de comptabilitat, es mantenen autèntics diàlegs, així com també moments de pregària comunitària. Per al Bisbe és una important acció apostòlica; per a les comunitats i les institucions que la reben és un esdeveniment de gràcia que reflecteix en certa mesura aquella especial visita que Jesucrist, suprem pastor, realitzava durant el seu pas per aquesta terra i que, més tard, la va encomanar als seus apòstols.

Al mes de març de l'any passat va tenir lloc la Visita a totes les parròquies de l'arxiprestat "Segrià-laNoguera-la Ribagorça", que va concloure a finals de setembre. Va ser una acció molt significativa, amb bons records i amb propostes per al futur.

Actualment té lloc la Visita Pastoral a l'arxiprestat de la "Seu Vella". Amb una setmana de durada per a cada parròquia. Es va iniciar a finals de novembre a la Parròquia de Sant Llorenç i es va continuar a la Unitat Pastoral de la Mare de Déu del Carme-Sant Joan. Tot això abans del Nadal. Tots els agents de pastoral van tenir la oportunitat d'exposar les seves tasques, en les diferents reunions mantingudes en els àmbits de la Paraula, de la celebració i de la caritat; també van ser visitats alguns malalts en els seus domicilis, així com diverses institucions civils. No es van oblidar les dificultats actuals en quan a l’evangelització, ni tampoc els desafiaments de la nostra societat.

Ara, del dia 15 al 21 de gener, es realitza la Visita a la Unitat Pastoral de la Verge del Pilar-la Magdalena, per continuar, la setmana següent, a la Unitat Pastoral Sagrada Família-Santa Teresa Jornet. Una setmana més tard, s'ha programat a la Parròquia de Sant Martí, concloent amb la Parròquia Sant Pere-Catedral.

Està sent una experiència inoblidable per a qui això subscriu, que no té més que paraules de gratitud per tants col·laboradors parroquials que dediquen molt esforç en les diferents tasques evangelitzadores, i ho fan amb alegria i convicció profunda. El Senyor premiarà els seus esforços i el seu servei. 

+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.