Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 02/16/2018

Una de les principals línies d’actuació de l’Església és transmetre la fe rebuda; donar conèixer la persona, el missatge i l’obra de Jesús de Nazaret; és evangelitzar. Diferents verbs per designar la mateixa realitat comunicativa. I això obliga a tots als batejats. És una conseqüència clara i ineludible del seu compromís cristià. A títol personal i també com a part de la mateixa comunitat cristiana que es presenta davant la societat com a dipositària del misteri de Crist.

“Quan l’Església convoca a la tasca evangelitzadora no fa més que indicar als cristians el veritable dinamisme de la realització personal... Recobrem i fem créixer el fervor, la dolça i confortadora alegria d’evangelitzar, inclús quan s’ha de sembrar entre llàgrimes...”,llegim a l’Exhortació Apostòlica “L’alegria de l’evangeli”del papa Francesc, que recull les paraules d’una altra Exhortació del papa Pau VI (1975). Sempre apel·lant als dos nivells, el personal i el comunitari, exigint la paraula i el testimoni de cada cristià i proposant l’alegria com a actitud bàsica d’actuació.

Els últims anys s’ha insistit molt en la gran preocupació de transmetre la fe als nens, adolescents i joves. A totes les parròquies es proposen plans de formació, catequesi, trobades juvenils de temps lliure, experiències d’oració i atenció a la celebració dels sagraments per als més joves de la comunitat. Molts de vosaltres guardeu un bon record d’aquestes experiències cristianes. Ara ens envaeix la perplexitat quan comprovem la minsa assistència de joves a les nostres crides, i hem de superar la situació amb noves ofertes formatives, aptes per a cada edat, perquè coneguin millor Jesucrist i puguin viure en l’Església el compromís que es deriva d’aquest coneixement.

Em sembla molt necessari i lloable l’intent de no renunciar mai a convocar els joves a participar en un itinerari de fe. Em sembla important demanar la col·laboració de tots per renovar i ajudar en aquesta participació: pares, catequistes, professors, educadors de temps lliure, sacerdots i tots aquells que senten la necessitat d’inculcar els valors de l’evangeli en la vida dels joves, d’humanitzar les seves relacions amb la fraternitat i el respecte a la dignitat. Que tornin a posar Jesucrist en el centre de la seves vides, com una llum que els guia sempre i en qualsevol circumstància.

Tot això us ho dic per anunciar un esdeveniment juvenil molt important: la celebració de l’APLEC DE L’ESPERIT, a la ciutat de Tortosa,en la Solemnitat de Pentecosta (19 i 20 de maig). A més a més de l’anunci, vull convidar molt especialment tots els joves a participar-hi, totes les famílies i comunitats cristianes a afavorir l’assistència i tots els diocesans a pregar perquè aquesta festa sigui una trobada eclesial alegre i profunda. Que l’Esperit Sant transformi les seves vides per a un creixement personal autèntic i un servei de caritat més ampli.

L’APLEC és una trobada que els bisbes de la Tarraconense convoquen des de l’any 1978, de forma periòdica, en una ciutat del nostre territori. Són molts anys d’experiència. El d’aquest any té un lema amb un fort impacte, CRIST ÉS LA VIDA, que ens interpel·la i compromet a tots. A això s’hi afegeix la importància de situar la seva celebració en el marc de la preparació del pròxim Sínode de Bisbesque el papa Francesc ha convocat sobre els mateixos joves.

Sortiu de la comoditat. Us demano que participeu, que ho faciliteu, que reseu.

+Salvador Giménez, bisbe de Lleida.