Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 03/23/2018

És possible que alguns lectors no estiguin del tot a gust amb el tractament donat a la religió catòlica a l'escola. Les raons esgrimides pels diferents grups socials o per determinats individus serien diverses i, per descomptat, contràries entre si. Alguns arribarien a esborrar l'assignatura del currículum escolar. Per contra altres, seguint el sentir i la realitat escolar de molts països europeus, manifesten la seva opinió que és una matèria que completa l'educació integral dels alumnes i que afavoreix la comprensió de la seva pròpia història i del seu propi món.

Les raons dels que advoquem per la presència de l'ensenyament religiós catòlic escolar són variades i, segons el meu criteri, de molta consistència. Comencem per delimitar el camp de la nostra atenció amb una sintètica definició o descripció. Podem afirmar que l'ensenyament religiós escolar és una mediació eclesial per transmetre els coneixements de la fe i està al servei de l'evangelització. La seva peculiaritat consisteix en una presentació del missatge i esdeveniment cristians en els seus elements fonamentals, en forma de síntesi orgànica i explicitada de manera que pugui entrar en diàleg amb la cultura i ciència humanes, a fi de procurar a l'alumne una visió cristiana de l'home, de la història i del món, i obrir-la a partir d’aquesta als problemes del sentit últim de la vida.

L'ensenyament de la religió enriqueix l'alumne que la rep en tres aspectes importants per a la persona humana: li brinda motius per viure (per què i per a què), li ofereix valors morals als quals adherir-se i li indica camins per orientar el seu comportament. Constitueix una aportació específica al desenvolupament de les capacitats espirituals, religioses i morals i, en conseqüència, a la fonamentació dels valors morals, les virtuts cristianes i l'opció pel bé i la veritat.

És cert que l'educació dels nostres infants i joves es dóna en tres àmbits que es complementen i enriqueixen: la família, l'escola i la parròquia. Aquest era l'argument ben desenvolupat d'un document episcopal de l'any 2013 i que en aquest escrit tractem de resumir. Podeu recórrer a les seves pàgines els pares interessats en la matèria per enfortir les raons de l'opció que personalment us aconsello i que la normativa legal actual permet. No us cansaré amb la cita de disposicions legals que al llarg dels anys han emès les autoritats administratives i acadèmiques. Tampoc us recordaré els articles de la Constitució, tantes vegades invocats i que alguns pretenen ignorar. Hi ha molta legislació que fonamenta la correcta aplicació de l'assignatura de religió a l'escola. Només cal voluntat per aplicar-la sense tensions innecessàries ni trampes administratives.

Faig una crida als pares o als alumnes amb capacitat d'opció perquè completin la seva educació amb l'àmplia mirada de la cosmovisió cristiana. Resumeixo els objectius específics que es pretenen aconseguir en la religió catòlica escolar: elaborar un itinerari bàsic i complementari d'educació en la fe, analitzar els elements de la cultura contemporània, promoure el coneixement de la persona, l'obra i el missatge de Jesucrist, fonamentar l’educació en valors i virtuts a partir de l'evangeli, analitzar i respondre a les qüestions fonamentals pròpies de la infància, adolescència i joventut, promoure i facilitar la incorporació a la comunitat creient i que se solidaritza amb els grans problemes de la humanitat, així com iniciar i valorar la interioritat dels alumnes descobrint la pregària com un element bàsic de les seves vides.

Un gran programa al qual val la pena apuntar-se i seguir a l'escola.

                                                    +Salvador Giménez, bisbe de Lleida