Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
8:00
19:00
20:30
9:00
12:00
19:00
Dies: 
Feiners ( Dilluns a dissabte)
Vigiles
Dissabte
Diumenges i festius
Diumenges i festius
Diumenges i festius
Idioma: 
Català.
Català
Català.
Català.
Català.
Català.