Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 12/27/2019

Jesús neix en el si d’una família. Al començament de l’evangeli de sant Mateu podem llegir: “Jesús, el Messies, va ser engendrat d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava compromesa en matrimoni amb Josep i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant”. Tots venim al món acompanyats de l’esforç i de l’alegria dels nostres pares. I així passa amb el mateix Fill de Déu que es va assemblar en tot a nosaltres, excepte en el pecat, com diu la carta als Hebreus. És l’afirmació contundent de la nostra fe, Jesucrist és veritable home. I així ho expressa un preciós text del Concili Vaticà II: “Car Ell, Fill de Déu… Va treballar amb mans d’home, pensà amb enteniment humà, actuà amb voluntat humana, estimà amb cor d’home. Nascut de Maria Verge, es féu de debò un de nosaltres…” (Gaudium et Spes, 22).

 

El mateix podem dir de la família de Jesús. És humana com la nostra. Les característiques de cadascun dels tres personatges que la conformen, afegint-li l’adjectiu de sagrada, estan descrites en els evangelis. Molt poques referències a sant Josep, home just, discret, obedient, custodi; moltes més a Maria, present en la narració evangèlica des del part del seu Fill fins a la mort en creu i posterior acompanyament als Apòstols a la Pentecosta, té una funció essencial en la història de la salvació i se li ha tributat un culte especial per part de l’Església des de sempre; a més a més de les veritats de fe que sobre ella ha sentenciat el Magisteri de l’Església podem definir-la des dels aspectes devocionals amb les lletanies del Sant Rosari fins als aspectes definitoris del Concili, el qual dedica tot el capítol VIII de la Constitució sobre l’Església (són 17 números assignats a descriure la figura i la missió de la Mare de Déu). Per últim el que es refereix a Jesucrist que és tot, des de la primera paraula del primer evangeli fins a l’última de l’Apocalipsis. Resumim la descripció del Senyor amb una frase de sant Pau a la carta als Efesis: “Déu ho ha posat tot sota els seus peus” (1,22), des de les expectatives de l’Antic Testament fins a la realitat del Nou.

 

La Sagrada Família és objecte de la nostra veneració. Hi acudim demanant protecció, contemplem la seva santa relació en l’amor d’esposos i paternofilial i la tenim com a model d’actuació en el si de totes les famílies de la terra. És el mirall perfecte en el qual tots ens mirem per reproduir en la nostra vida les virtuts que es deriven d’ella.

 

No ens conformem amb la contemplació. Ens volem comprometre a treballar de forma incansable per totes les famílies del món, sobretot per aquelles que més pateixen pels efectes de les guerres, de la fam o de l’exclusió; també per les famílies cristianes, perquè siguin modèliques en el tracte en el seu si, ple d’amor, fidelitat i comprensió; per suposat per la nostra pròpia família perquè contribuïm molt més del que beneficiem. La permanent donació dels membres de la família possibilita la manifestació més evident de l’amor de Déu.

 

El lema que acompanya aquesta jornada és “La família, escola i camí de santedat”. S’ha publicat un missatge episcopal explicant amb claredat i concisió cadascuna de les paraules que composen aquest títol per acabar amb una oració, “fes també de les nostres famílies lloc de comunió i cenacle d’oració, autèntiques escoles de l’Evangeli i petites Esglésies domèstiques. Jesús, Maria i Josep, cuitat de les nostres famílies”.

 

                                                                                     +Salvador Giménez, bisbe de Lleida.