Tipus
Prop de vosaltres (Bisbe Salvador)
Autoria
Producció
Data publicació: 
dg., 07/24/2016

Els catòlics llegim amb interès i profit les orientacions que escriu el papa Francesc per a tothom. Als pocs mesos d'iniciar el seu ministeri va publicar una Carta Encíclica que va titular La llum de la fe (29 de juny 2013). A la fi d'aquest mateix any va donar a conèixer l'Exhortació Apostòlica L'alegria de l'Evangeli (24 de novembre 2013) i fa uns mesos ens va oferir una altra Exhortació Apostòlica, L'alegria de l'amor (19 de març 2016), fruit de la reflexió del Sínode ordinari i extraordinari celebrat a Roma el 2014 i 2015. Per descomptat que ha escrit molts discursos i al•locucions i ha pronunciat nombroses homilies que no podem enumerar. Em consta que molts de vosaltres ja heu llegit i estudiat els textos citats i us han servit per a la reflexió i per a l'acció pastoral.
Per la meva banda, com a bisbe vostre, em sento impel•lit a convidar a tots els diocesans a la lectura d'aquests documents. Ho he fet amb anterioritat. Ho repeteixo ara per presentar en poques línies l'últim, L'alegria de l'amor, que tants comentaris ha suscitat a l'interior de les comunitats cristianes. També ha tingut un ressò particular en ambients no catòlics. Ja va passar el mateix quan el Papa, en la convocatòria del Sínode dels Bisbes, va proposar com a tema de reflexió el matrimoni cristià i la família. Perquè d'això tracta l'esmentat document oferint llum i camí de reflexió per a les famílies. Les primeres línies resumeixen amb encert la motivació de l'escrit en afirmar "L'alegria de l'amor que es viu a les famílies és també el goig de l'Església. Com han indicat els Pares sinodals, tot i les nombroses senyals de crisi del matrimoni, 'el desig de família roman viu, especialment entre els joves, i això motiva a l'Església'. Com a resposta a aquest anhel 'l'anunci cristià relatiu a la família és veritablement una bona notícia".
L'exhortació té nou capítols. Ressenyo només els títols perquè us feu una ràpida idea del seu contingut. El capítol primer, A la llum de la Paraula; el segon, Realitat i reptes de les famílies; el tercer, La mirada posada en Jesús. Vocació de la família; el quart, L'amor en el matrimoni; el cinquè, Amor que es torna fecund; el sisè, Algunes perspectives pastorals; el setè, Enfortir l'educació dels fills; el vuitè, Acompanyar, discernir i integrar la fragilitat; i el novè, Espiritualitat matrimonial i familiar.
És fàcil reconèixer que, amb l'enumeració anterior, es troben els aspectes essencials d'aquest gran tema de la vida cristiana. La lectura del text us ajudarà a ampliar i fonamentar la vostra visió sobre el matrimoni i de la família senyalant-vos el seu valor, la seva grandesa i la seva bellesa. Apunta les enormes dificultats que al llarg del camí es produeixen per construir una autèntica família cristiana i demana un reconeixement cada vegada més alt i una defensa més gran d'aquesta institució. Ens implica a tots, a legisladors i polítics, a jutges i teòlegs, a clergues i sociòlegs, als pares i als diferents membres de la unitat familiar.
Acaba amb una oració a la Sagrada Família en la qual, entre altres coses, diu "... que mai més hi hagi en les famílies episodis de violència, de tancament i divisió; que qui hagi estat ferit o escandalitzat sigui aviat consolat i curat".
+ Salvador Giménez, bisbe de Lleida.